GVAV Triathlon

Enquête GVAV trainingen

Laat ons weten wat je van onze trainingen vond in 2015! In deze enquête wordt naar je mening gevraagd over de trainingen. Het geeft je de gelegenheid om aan te geven wat je sterk en minder sterk vind in een kort en bondig format. Het is niet verplicht om alle trainingen bij langs te gaan, maar hoe meer feedback we krijgen, hoe nuttiger het is. Alle reacties zijn anoniem.

Het is onze insteek deze enquête jaarlijks te laten plaatsvinden. Zo hopen wij een beter beeld te krijgen de stand van zaken te krijgen.
We zullen terugkomen op de resultaten tijdens de ALV.

Link naar de enquête: http://goo.gl/forms/jgyIA39ESd

Veel succes en bedankt!

Namens het bestuur en de trainers,
Jacob